Varven
0

Lindholmens Varvs AB

På Lindholmen låg en forntida borg som sedermera blev en medeltida borg. Den förstördes 1612 och byggdes upp igen. Redan på 1500 – talet byggdes det båtar vid Lindholmen, för flottan. Varvet utkonkurrerades under senare delen av 1600 talet av varven på andra sidan älven.

En man vid namnet Tranchell blev delägare och disponent 1845 i en liten verkstad som köpts och styckats av från Lindholmens säteri. Med köpet följde ett tjugotal arbetare. Tranchell var klart inriktad på att reparera och bygga träfartyg där. 1848 sjösattes på Lindholmen briggen ”Aurora” ”på 226 svåra laster” som då blev Göteborgs största och vackraste fartyg. Den första järnångaren ”Gustaf II Adolf” levererades från Lindholmen 1855. Den var på 100 tons d.w. med en längd av 171 fot och en bredd av 25 fot. Djupgåendet var 11 fot. Tranchell byggde en slip 1855 för upphalning av båtar som blev den första i Göteborg.1858 var varvet inne i en ekonomisk kris som löstes genom att Motala Verkstad gick in som stor ägare.

De större fartygen som började byggas under senare hälften av 1800 talet kunde inte dras upp på sliprar. Så redan 1875 togs torrdockan vid Lindholmen i bruk, den första dockningsmöjligheten i Göteborg. Svenska staten hade gått in med pengar. Byggandet av dockan var ett riksintresse för Svensk Flottan.

Lindhomens varv 1890 talet

Lindholmen utvecklade stor skicklighet gällande ångpannor och ångmaskiner som framdrivningsmaskin på fartyg. De utvecklade en egen konstruktion som hade en viss framgång och de höll fast vid att tillverka ångmaskiner ända in på 1940 talet. Först efter andra världskriget övergick de till att tillverka dieselmotorer till fartyg.

Lindholmen har under årens lopp haft många olika ägare på grund av dålig ekonomi. 1915 köpte ett konsortium av Göteborgare aktiemajoriteten i Lindholmen. 1936 ombildades varvet och fick namnet Lindholmens AB. 1941 övertog Axel Ax:son Johnson Lindholmen som ensam ägare. Lindholmens varv hade en bra tid fram till slutet av 60 talet. Varvet låg inklämt och kunde inte expandera som behövdes för att bygga de allt större fartyg som då efterfrågades.

Under 40, 50 och 60 talen byggde varvet flera fartyg till Johnsonlinjen och Sovjetunionen. De byggde den berömda Rio- serien som av många anses vara de vackraste stålfartyg som någonsin byggts. 1970 köpte Eriksbergs Lindholmens varv för att komma åt arbetskraften. Verksamheten på Lindholmen lades ned 1976. De byggde sedan starten c:a 600 båtar.

 

Text och bilder används med tillstånd av Varvshistoriska Föreningen.

Dela detta inlägg:
  • googleplus
  • linkedin
  • tumblr
  • pinterest

Skriven av Lasse

Det finns 0 kommentarer

Lämna en kommentar

Har du en fråga eller en åsikt?
Lämna gärna en kommentar nedan!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *