Varven
3

Eriksberg Mekaniska Verkstads AB

År 1853 anställdes David Wilhelm Flobeck vid den tre år gamla ”galvaniska inrättningen” på Eriksberg. Verksamheten var inriktad mot rederier och sjöfart och var troligen den första galvaniseringsverkstaden i Sverige. Flobeck köpte1863 Eriksberg med ett 20 tal anställda för 26.500 kr på offentlig aktion. Han startade en modernisering av företaget och utvecklade verksamheten mot bl.a. byggandet av fartyg.

1853 räknas därför som starten då D. W. Flobeck anställdes på Eriksberg. 1876 bildades Eriksberg Mekaniska Verkstads AB med ett aktiekapital på 400 000 kr. Som så många andra företag vid den tiden ägnade man sig åt att tillverka en mängd olika produkter. Här bestod de av järn och gjutgods innan fartygsproduktionen blev den helt dominerande verksamheten. Den första fartygsbeställningen var en bogserångslup som döptes till ”Erik”, men det först levererade fartyget var bogserångslupen ”Aktiv”, som levererades 29 oktober 1873.

EMV levererade kring sekelskiftet passagerarbåtar, ångslupar och bogserbåtar till Danmark, Norge och Finland samt skärgårdsbåtar till Stockholm. 1914 levererades S/S ”Bohuslän” till Marstrands Nya Ångbåts AB. ”Bohuslän” trafikerade under många år sträckan Göteborg – Kungshamn(f.d.Gravarne) och går turer än i dag i Göteborgs skärgård som museifartyg i Sällskapet Ångbåtens regi.

EMV var det mindre av de tre varven i början på 1900- talet och 1913 fanns det ca 400 arbetare på varvet. EMV byggde 1915 den första flytdockan i Göteborg med en lyftkraft av 1500 ton. 1907 anställdes en ung ingenjör som hette Gunnar Engberg. 1915 köpte Dan Broström Eriksberg genom rederiet Tirfing. Gunnar Engberg blev direktör 1917 och företaget inriktades mot att bli ett storvarv. Samma år blev två nya bäddar klara med vardera en kapacitet att bygga fartyg upp till 3000 ton. En flytdocka på 7300 ton blev klar 1921 och en annan på 18 000 ton blev klar 1924. 1928
levererades M/S ”Dolfonn” på 13 500 tons dödvikt som då var det största fartyg som byggts i Skandinavien.

Den nya maskinverkstaden blev klar 1923 och Eriksberg började licenstillverka B&W motorer. M/S ”Falsterbo” levererades 1925 med den första egna tillverkade dieselmotorn och var då den största båt som byggs på Eriksberg. Maskinverkstaden som tillbyggdes 1949 är idag restaurang och utställningshall med konferensanläggning. 1962 stod den nya monteringshallen färdig, kallad Blå Hallen, vilken sedermera ombyggdes till Hotel 11. 1972 provkördes den då största tillverkade dieselmotorn i världen i monteringshallen (hotell 11). Motorn utvecklade 41 000 effektiva hästkrafter och hade en cylinderdiameter på 980 mm. I Eriksbergs maskinverkstäder byggdes 506 dieselmotorer mellan åren 1925-1977.

Eriksberg byggde under sin tid 12 krigsfartyg till Svenska Marinen. De mest kända är kryssaren ”Göta Lejon” som levererades 1947 och jagaren ”Småland” levererad 1956. ”Småland” är nu museifartyg och ligger förtöjd vid Packhuskajen i Göteborg. Hon ingår i Stiftelsen Göteborgs Maritima Centrums samlingar. Efter andra världskriget inriktades produktionen mot allt större fartyg och då mest tankfartyg. Eriksberg gjorde stora investeringar bl.a. i en stor torrdocka med en bockkran för nybyggnad av fartyg. Kranen finns fortfarande att beskåda.

16 okt 1963 levererade Eriksberg T/T ”Mobile Brilliant”, det då största byggda fartyget i Europa, längd 274 m, bredd 39 m. Det fanns då endast fyra
större fartyg i världen. Det hade en dödvikt på 97 000 tons och farten var 17 knop. 1968 köpte EMV Lindholmens Varv för att komma över arbetskraften och produktionskapaciteten där.

På bilden syns T/T ”Nai Genova” på 400 000 dw.ton och systerfartyget T/T ”Nai Superba”. De är 369 m långa, 63 m breda och har ett djupgående på 29,5 meter. Båtarna levererades från Eriksberg 1978 och är de största båtarna som byggts i Göteborg. Sista mars -79 gick EMW i graven. Den sista båten blev en produkttanker M/T ”Atlant” på 31 800 dw.ton. 105 års skeppsbyggeri är borta.

 

 

 

Text och bilder används med tillstånd av Varvhistoriska Föreningen

Dela detta inlägg:
 • googleplus
 • linkedin
 • tumblr
 • pinterest

Skriven av Lasse

Det finns 3 kommentarer

 • Rune hansson skriver:

  Underbar arbetsplats.Jobbade där från 1965 till 1977.Därifrån till Arenan. Det var inte samma sak.

 • Göran Marklund skriver:

  Jag arbetade där från augusti 1956 till nerläggningen. Jag kan inte som Rune Hansson säga att det var en underbar arbetsplats. Det var som alla varvsjobb kallt och bedrövligt under vintrarna och varmt och besvärligt under somrarna. Dessutom var ventilationen ombord många gånger bedrövlig och det är betecknande att under 50 och 60-talet utgick sk. mjölkpeng för att i någon mån dämpa verkningarna av förgiftning av nitrösa gaser som uppstod vid bränning i dåligt ventilerade utrymmen. Men sammanhållningen och kamratskapet bland arbetarna var bra och skall därför ses som ett plus.

 • Lämna en kommentar

  Har du en fråga eller en åsikt?
  Lämna gärna en kommentar nedan!

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *