Inlägg taggade: Eriksberg Mekaniska Verkstads AB

3

Eriksberg Mekaniska Verkstads AB

År 1853 anställdes David Wilhelm Flobeck vid den tre år gamla ”galvaniska inrättningen” på Eriksberg. Verksamheten var inriktad mot rederier ...