Kategori: Varven

0

Götaverken

Skotten Alexander Keiller startade en mekanisk verkstad 1841 vid Stora Badhusgatan, ”Keillers Mekaniska”. Tillverkningen bestod av allehanda produ...
0

Arendalsvarvet

Arendalsvarvet byggdes av Götaverken för att på det dåvarande varvsområdet kunde man inte bygga och sjösätta större fartyg än max 50 000 ton ...
3

Eriksberg Mekaniska Verkstads AB

År 1853 anställdes David Wilhelm Flobeck vid den tre år gamla ”galvaniska inrättningen” på Eriksberg. Verksamheten var inriktad mot rederier ...
0

Lindholmens Varvs AB

På Lindholmen låg en forntida borg som sedermera blev en medeltida borg. Den förstördes 1612 och byggdes upp igen. Redan på 1500 – talet by...